Cửa hàng Điện máy Nhà sinh

Cửa hàng Điện máy Nhà sinh, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện máy Nhà sinh hoạt động tại Hải Phòng và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • Đường 212, Toàn Thắng, Tiên Lãng, 180000 Hải Phòng
  • +84 368 553 005

Contact Cửa hàng Điện máy Nhà sinh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện máy Nhà sinh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.