Loại bỏ 99.9% virus và 93% bụi bẩn nấm mốc nhờ Frost Wash

Tính năng tự làm sạch đột phá, được tích hợp sẵn bên trong điều hòa Hitachi

Tin tức