Chiller

Hitachi Water Cooled Screw Chiller WZPY

Hitachi Water Cooled Screw Chiller WZPY

Hitachi Water Cooled Screw Chiller WZPY

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Model

RCUF50WZPY RCUF65WZPY RCUF80WZPY RCUF110WZPY RCUF130WZP RCUF160WZPY RCUF210WZPY RCUF265WZPY RCUF320WZPY RCUF370WZPY RCUF420WZPY RCUF475WZPY RCUF530WZPY
Power Source -- --
Nominal cooling capacity -- kW
-- -- USRT
-- -- kcal/h
Power input -- kW
COP -- WW
Capacity control -- --
-- -- %
Outer dimensions Length mm
-- Width mm
-- Height mm
Net weight -- kg
Refrigerant Type --
-- Number of circuits --
Compressor Type --
-- Model GSCCW**Z
-- Quantity Set
Condenser -- --
Piping Connections for Water Side Heat Exchanger Inlet --
-- Outlet --
Evaporator -- --
Piping Connections for Water Side Heat Exchanger Inlet --
-- Outlet --
Safety devices -- --
Shipping Dimensions Length mm
-- Width mm
-- Height mm
Shipping weight -- kg
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
190
54
163,400
32.2
5.9
Continuous capacity control
100~25,0
2,200
1,350
1,600
1,900
R134a (charged)
1
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
50
1
Shell-and-Tube Type
DN65
DN65
Shell-and-Tube Flooded Type
DN65
DN65
2,345
1,435
1,689
1,920
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
238
68
204,680
40.3
5.9
Continuous capacity control
100~25,0
2,200
1,350
1,600
2,000
R134a (charged)
1
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
60
1
Shell-and-Tube Type
DN65
DN65
Shell-and-Tube Flooded Type
DN65
DN65
Three-Phase Over current Relay, High-Pressure Switch, High and Low-Pressure Control, Oil Heater, Internal Thermostat for Compressor Motor, Freeze Protection Control, Reverse Phase Protection Control, Discharge Gas Overheat Protection, Compressor frequent ON/OFF control ,Pressure Relief Valve, Overcurrent Relay and Water Pressure Difference Switch.
2,345
1,435
1,689
2,020
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
298
85
256,280
50.5
5.9
Continuous capacity control
100~25,0
3,950
1,350
1,600
3,250
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
40
2
Shell-and-Tube Type
DN125
DN125
Shell-and-Tube Flooded Type
DN125
DN125
4,105
1,435
1,689
3,290
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
383
109
329,380
64.9
5.9
Continuous capacity control
100~25,0
3,950
1,350
1,600
3,400
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
50
2
Shell-and-Tube Type
DN125
DN125
Shell-and-Tube Flooded Type
DN125
DN125
4,105
1,435
1,689
3,440
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
478
136
411,080
81
5.9
Continuous capacity control
100~25,0
3,950
1,350
1,600
3,550
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
60
2
Shell-and-Tube Type
DN125
DN125
Shell-and-Tube Flooded Type
DN125
DN125
Three-Phase Over current Relay, High-Pressure Switch, High and Low-Pressure Control, Oil Heater, Internal Thermostat for Compressor Motor, Freeze Protection Control, Reverse Phase Protection Control, Discharge Gas Overheat Protection, Compressor frequent ON/OFF control ,Pressure Relief Valve, Overcurrent Relay and Water Pressure Difference Switch.
4,105
1,435
1,689
3,590
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
559
159
480,740
87.3
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
3,373
1,715
2,311
3,974
R134a (charged)
1
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
150
1
Shell-and-Tube Type
DN150
DN150
Shell-and-Tube Flooded Type
DN150
DN150
3,520
1,800
2,400
4,004
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
745
212
640,700
116.4
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
3,373
1,715
2,311
4,443
R134a (charged)
1
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
200
1
Shell-and-Tube Type
DN150
DN150
Shell-and-Tube Flooded Type
DN150
DN150
3,520
1,800
2,400
4,473
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
931
265
800,660
145.5
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
3,373
1,715
2,311
4,670
R134a (charged)
1
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
250
1
Shell-and-Tube Type
DN150
DN150
Shell-and-Tube Flooded Type
DN150
DN150
Three-Phase Over current Relay, High-Pressure Switch, High and Low-Pressure Control, Oil Heater, Internal Thermostat for Compressor Motor, Freeze Protection Control, Reverse Phase Protection Control, Discharge Gas Overheat Protection, Compressor frequent ON/OFF control ,Pressure Relief Valve, Overcurrent Relay and Water Pressure Difference Switch.
3,520
1,800
2,400
4,700
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
1,117
318
960,620
174.6
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
4,804
1,949
2,419
7,548
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
150
2
Shell-and-Tube Type
DN200
DN200
Shell-and-Tube Flooded Type
DN200
DN200
4,959
2,034
2,508
7,598
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
1,303
371
1,120,580
203.7
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
5,404
1,949
2,419
8,155
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
200+150
1+1
Shell-and-Tube Type
DN200
DN200
Shell-and-Tube Flooded Type
DN200
DN200
5,559
2,034
2,508
8,215
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
1,490
424
1,281,400
232.8
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
4,804
1,949
2,419
8,486
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
200
2
Shell-and-Tube Type
DN200
DN200
Shell-and-Tube Flooded Type
DN200
DN200
Three-Phase Over current Relay, High-Pressure Switch, High and Low-Pressure Control, Oil Heater, Internal Thermostat for Compressor Motor, Freeze Protection Control, Reverse Phase Protection Control, Discharge Gas Overheat Protection, Compressor frequent ON/OFF control ,Pressure Relief Valve, Overcurrent Relay and Water Pressure Difference Switch.
4,959
2,034
2,508
8,536
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
1,676
477
1,441,360
261.8
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
5,304
1,949
2,419
8,817
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
250+200
1+1
Shell-and-Tube Type
DN200
DN200
Shell-and-Tube Flooded Type
DN200
DN200
5,459
2,034
2,508
8,877
Main(AC3φ)380,415V/50Hz, Control(AC1φ)220,240V/50Hz
1,862
530
1,601,320
290.9
6.4
Continuous capacity control
100~25,0
4,804
1,949
2,419
8,940
R134a (charged)
2
Semi-Hermetic Screw Type (R134a only)
250
2
Shell-and-Tube Type
DN200
DN200
Shell-and-Tube Flooded Type
DN200
DN200
Three-Phase Over current Relay, High-Pressure Switch, High and Low-Pressure Control, Oil Heater, Internal Thermostat for Compressor Motor, Freeze Protection Control, Reverse Phase Protection Control, Discharge Gas Overheat Protection, Compressor frequent ON/OFF control ,Pressure Relief Valve, Overcurrent Relay and Water Pressure Difference Switch.
4,959
2,034
2,508
8,990
Model

Tài liệu

Tải về

Hướng dẫn sử dụng, ấn phẩm quảng cáo và tài liệu liên quan khác. Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc.

Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?

Nếu bạn có câu hỏi nào về các sản phẩm của chúng tôi hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng bấm nút liên hệ bên dưới, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ