Trung tâm điện tử Việt Đức

Trung tâm điện tử Việt Đức, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Trung tâm điện tử Việt Đức hoạt động tại Bắc Giang và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • SN 230 khu 3, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, 220000 Bắc Giang
  • +84 379 124 415

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Trung tâm điện tử Việt Đức

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Trung tâm điện tử Việt Đức

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.