Phố Việt

Phố Việt, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Phố Việt hoạt động tại Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 57 Song Hành, An Phú, Q2, 70000 Hồ Chí Minh
  • 0898 477 688

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Phố Việt

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Phố Việt

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.