Điện lạnh Kim Nga

Điện lạnh Kim Nga, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Điện lạnh Kim Nga hoạt động tại Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Điện lạnh Kim Nga

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Điện lạnh Kim Nga

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.