Điện lạnh Hoàng Hải

Điện lạnh Hoàng Hải, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Điện lạnh Hoàng Hải hoạt động tại Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 522 lê hồng Phong q10, 70000 Hồ Chí Minh
  • 0918 262 417

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Điện lạnh Hoàng Hải

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Điện lạnh Hoàng Hải

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.