Cửa hàng điện tử Việt Hưng

Cửa hàng điện tử Việt Hưng, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng điện tử Việt Hưng hoạt động tại Nam Định và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • đội 6a, quốc lộ 56 Hải Thanh, Hải Hậu, 430000 Nam Định
  • +84 912708966

Contact Cửa hàng điện tử Việt Hưng

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng điện tử Việt Hưng

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.