Cửa hàng Điện tử Thành Thảo

Cửa hàng Điện tử Thành Thảo, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Thành Thảo hoạt động tại Phú Thọ và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, 290000 Phú Thọ
  • +84 946580288

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Cửa hàng Điện tử Thành Thảo

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện tử Thành Thảo

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.