Cửa hàng điện tử Thái Dương

Cửa hàng điện tử Thái Dương, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng điện tử Thái Dương hoạt động tại Hòa Bình và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • Khu 6, thị trấn Mường Khiến, Tân Lạc, 350000 Hòa Bình
  • +84 985111000

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Cửa hàng điện tử Thái Dương

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng điện tử Thái Dương

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.