Cửa hàng Điện tử Luân Hòa

Cửa hàng Điện tử Luân Hòa, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Luân Hòa hoạt động tại Thái Nguyên và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • SN 44 Tổ 3, P. M·è Chè, thị Xã Sông Công, 250000 Thái Nguyên
  • +84 981792529

Contact Cửa hàng Điện tử Luân Hòa

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện tử Luân Hòa

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.