Cửa hàng Điện tử Hà Xuân

Cửa hàng Điện tử Hà Xuân, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Hà Xuân hoạt động tại Thạnh Hoá và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • số 31, Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn, Hoàng Hóa, 440000 Thạnh Hoá
  • +84 987446757

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Cửa hàng Điện tử Hà Xuân

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện tử Hà Xuân

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.