Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh hoạt động tại :place và các khu vực lân cận. Bạn có thể liên hệ với họ qua điện thoại +84 374502472.

 
  • Trung Tâm Thị Tứ, chợ Khô, Hoa Lư, Đông Hưng, 400000 Thái Bình
  • +84 374502472

Contact Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
  1. Hitachi
  2. Where to Buy
  3. Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh
Contacta con Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Contact Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.