Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh hoạt động tại Thái Bình và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • Trung Tâm Thị Tứ, chợ Khô, Hoa Lư, Đông Hưng, 400000 Thái Bình
  • +84 374502472

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện tử Gấm Vịnh

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.