Cửa hàng Điện tử Điện lạnh Hương Giang

Cửa hàng Điện tử Điện lạnh Hương Giang, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng Điện tử Điện lạnh Hương Giang hoạt động tại Bắc Giang và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • Tiểu Khu3- Thị Trấn Neo- yên Dũng- BẮc Giang, 230000 Bắc Giang
  • +84 367892738

Contact Cửa hàng Điện tử Điện lạnh Hương Giang

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng Điện tử Điện lạnh Hương Giang

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.