Cửa hàng điện tử Đại Lộc

Cửa hàng điện tử Đại Lộc, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng điện tử Đại Lộc hoạt động tại Hải Phòng và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • số 89, phố Minh Đức, thị trấn Tiên Lãng, 180000 Hải Phòng
  • +84 396 758 619

Contact Cửa hàng điện tử Đại Lộc

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng điện tử Đại Lộc

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.