Cửa hàng điện tử Cường Thu

Cửa hàng điện tử Cường Thu, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Cửa hàng điện tử Cường Thu hoạt động tại Ninh Binh và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 1037A- 1037B đường Trần Hưng Đạo, phố 12, Vân Giang, 430000 Ninh Binh
  • +84 983582405

Contact Cửa hàng điện tử Cường Thu

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Cửa hàng điện tử Cường Thu

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.