Công ty TNHH Thương Binh Hà Nam

Công ty TNHH Thương Binh Hà Nam, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Công ty TNHH Thương Binh Hà Nam hoạt động tại Hà Nam và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, 400000 Hà Nam
  • +84 947 035 871

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Công ty TNHH Thương Binh Hà Nam

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Công ty TNHH Thương Binh Hà Nam

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.