Công ty Cố phần Thương Mại Huynh Đệ

Công ty Cố phần Thương Mại Huynh Đệ, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của Công ty Cố phần Thương Mại Huynh Đệ hoạt động tại Việt Trì và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 1420 Hùng Vương, P.Tiên Cát, 290000 Việt Trì
  • +84 913282311

Các nhà lắp đặt điều hòa không khí và bơm nhiệt khác lân cận

Contact Công ty Cố phần Thương Mại Huynh Đệ

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Công ty Cố phần Thương Mại Huynh Đệ

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.