Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Energy

​​Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Energy, là các chuyên gia của Hitachi aircon, cung cấp dịch vụ bán hàng, lắp đặt và bảo trì, cho cả mục đích dân dụng và chuyên nghiệp. Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Energy, hoạt động tại Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.


 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 250 Nguyen Xi, Phuong 13, Q Binh Thanh, 700000 Hồ Chí Minh
  • 0906977118

Thêm máy lắp đặt điều hòa gần đó

Contact Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Energy

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Energy

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.