CH TIẾN

CH TIẾN, là các chuyên gia trong việc bán hàng, lắp đặt và bảo trì hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm của Hitachi, cho cả các gia đình và doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Các chuyên gia của CH TIẾN hoạt động tại Quảng Nam và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • BÌNH LÂM HIỆP ĐỨC QUẢNG NAM, 51000 Quảng Nam
  • 0935895966

Contact CH TIẾN

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact CH TIẾN

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.