DNTN VIỆT TUẤN

DNTN VIỆT TUẤN là các nhà phân phối được ủy quyền của Hitachi Cooling & Heating. Họ cung cấp các sản phẩm điều hòa không khí dân dụng và thương mại, bơm nhiệt, VRF, dịch vụ cải tạo không khí, máy làm lạnh… cũng như các hệ thống điều khiển của Hitachi. Các chuyên gia của DNTN VIỆT TUẤN hoạt động tại Huế và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ

Contact DNTN VIỆT TUẤN

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Company (optional)
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact DNTN VIỆT TUẤN

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Company (optional)
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.