Điện lạnh XUÂN HÒA

Điện lạnh XUÂN HÒA là các nhà phân phối được ủy quyền của Hitachi Cooling & Heating. Họ cung cấp các sản phẩm điều hòa không khí dân dụng và thương mại, bơm nhiệt, VRF, dịch vụ cải tạo không khí, máy làm lạnh… cũng như các hệ thống điều khiển của Hitachi. Các chuyên gia của Điện lạnh XUÂN HÒA hoạt động tại Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

 
Hiển thị thông tin liên hệ
  • 8A NGUYỄN VĂN BỨA, ẤP 2, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN, 70000 Hồ Chí Minh
  • 0988 665 099 ANH HÒA

Contact Điện lạnh XUÂN HÒA

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Company (optional)
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.

Contact Điện lạnh XUÂN HÒA

Send us your enquiry. We will respond you at the earliest possible moment.
Name and surname
Email
Company (optional)
Phone (optional)
Tell us your project...
Thank you for contacting
Your message has been sent successfully. We will get back to you by email soon.